Monday, August 21, 2006

EN-KA Pert Plus

EN-KA, sektörde sigortalı araçların PERTOTAL olarak değerlendirmeye alınabilmesi için yaklaşık piyasa rayicine göre %40 oranında bir hasarın sözkonusu olduğunu ve bu oranın Sigorta Şirketi ve Sigortalının çıkarları açısından zarar verici olduğu gerçeğinden yola çıkarak PERT PLUS Projesini hayata geçirmeyi amaçlamıştır.

EN-KA, anlaşmalı olduğu Sigorta Şirketlerinin Pert araçlarını ( hasar tutarının araç piyasa rayiç bedelinin %40'ının üzerine çıkmasından itibaren ) almakta ve bu uygulamayla sigorta şirketinin küçük hasarlar haricindeki onarım maliyeti ve süresi yüksek araçlarla ilgili problemler yaşamasını engelleyerek organizasyon ve Operasyon yükünü hafifletmektedir.

EN-KA, bu kategorilerin herbirisi için Sigorta Şirketi ile belirlemiş olduğu oranlarlar üzerinden hesaplama yaparak aracın sovtaj bedeline ulaşmakta ve bu bedel üzerinden, Sigorta Şirketinin yukarıdaki kapsama giren bütün araçlarının üçüncü şahıslara satışına aracılık etmekte veya satın almaktadır.

Sektördeki Pert Uygulamaları Sigorta şirketleri mevcut pert araçlarının satışlarıyla ilgili uygulamalarda teklif almak suretiyle yüksek bedeli ödeyen şahıs/firmalara araçların satışlarını yapmaktadır. Söz konusu uygulamanın ilk etapta kar marjı yüksek olduğu düşünülmekte ancak yıllık pert araç satışları ile ilgili istatistiki değerlendirmeler yapıldığında; Marka , tip, hasar durumu yada dönemsel piyasa koşulları sebebiyle PERT PLUS projesine göre sigorta şirketleri açısından karlı olmadığı görülmektedir. Ayrıca pert araçların satışıyla ilgili Sigorta Şirketi bir çok problemle karşılaşmakta ve bu sorunların çözüm sürecinde sigortalılarının memnuniyetsizliği ile karşılaşmaktadırlar.


Neden EN-KA Pert Plus EN-KA sektördeki pert araç uygulamaları üzerinde yapmış olduğu analiz çalışmaları sonucunda, PERT PLUS projesi ile elde edilen geri dönüşün, sigorta şirketlerinin uygulamakta olduğu klasik yöntemlerle elde edilen geri dönüşe göre %10 daha fazla karlı olduğunu tesbit etmiştir. PERT PLUS projesi ile EN-KA, sigorta şirketlerinin pert araçlarının yüksek bedellerle değerlendirmesinin yanında, hasar operasyonlarının takip edilmesini organize etmekte ve bu sayede sigortalıların memnuniyetinini üst seviye çıkarmaktadır.


Pert Plus'ın Sigorta Şirketine Yararları Sigortalıların kaza sonrasında kullanmak istemedikleri araçlarını değiştirme konusuna çözüm üretmektedir. Araçların piyasa rayiçlerinin belirlenmesi, bulundukları servislerden teslim alınması ve sigortalılarla iletişimin EN-KA tarafından organize edilmesi sigorta şirketinin operasyon yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Sigorta şirketinin sigortalı ile araç alıcısı arasındaki aracılık pozisyonu neticesinde; alıcının, aracın kati satışını yapmadığı durumlarda sigortalısı ile yaşadığı sorunlar ortadan kalkmaktadır. Araçların bulundukları servisler tarafından, yüksek miktarlarda otopark ve ekspertiz bedeli talep edilmesi neticesinde, araç alıcılarının bunun tamamını veya bir kısmını sigortalılara yansıtmasından kaynaklanan memnuniyetsizlikler giderilmektedir. Araçların sovtaj bedellerinin sigortalılara ödenmesi EN-KA güvencesiyle gecikme olmadan yapılmaktadır. Sigortalıların, araçlarının SOVTAJ bedelini tahsil ederken sigorta şirketinden tamamen bağımsız ve temsil yetkisi olmayan insanlarla temaslarında yaşanması muhtemel problemler, EN-KA'nın kurumsal kimliği ve profesyonel kadrosu sayesinde yaşanmamaktadır.


Pert Plus'ın Sigortalıya Yararları
Sigortalılar araçlarının onarım sonrası ekonomik olarak değer kaybetmiş olmasından etkilenmemektedirler.
Kaza sonrasında kullanmak istemedikleri araçlarını hızlı bir şekilde değiştirebilmektedirler.
Aracın satış işlemleri için noter, trafik, maliye gibi resmi kurumlardaki takibi EN-KA tarafından yapılmakta olduğundan sigortalı bu bürokratik işlemlerle uğraşmamaktadır.
Çok önemli sorun olan araçların kati satışlarını kolayca devredebilmektedirler.
Araçlarının sovtaj bedellerini alırken sektörde sık yaşanan, bekleme yada vadeli çek alma gibi sorunlar Pert PLUS projesinde yaşanmamaktadır.
Sigortalılar araçların bulunduğu servis/tamirhane tarafından fatura edilebilecek olan otopark, ekspertiz bedeli gibi meblağları ödemek zorunda kalmamaktadırlar.
Araçların kati satışı hemen gerçekleştiği için, trafik para cezası, icra,haciz gibi istenmeyen durumlar yaşanmamakta ve tedbir, haciz ve ceza gibi kararlar anında görülebilmektedir.

Detaylı bilgi için : http://www.en-ka.com.tr/Pert_Plus.htm
Pert Araç Satışı İçin : http://pertarac.en-ka.com.tr

0 Comments:

Post a Comment

<< Home